• 00

  GÜN

 • 00

  SAAT

 • 00

  DAKİKA

 • 00

  SANİYE

 
 
Flag Counter
 
 
BİLİMSEL PROGRAM
 
Canlı Cerrahi Programı - 30 Kasım 2017
SBÜ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans salonu
11.00 - 17.00 Oturum Başkanları:
A.Y. MUSLUMANOGLU ( TR)
B.ERYILDIRIM (TR)


Ameliyathane koordinatörü: 
E. YURUK (TR)
11.00 - 12.30 Mini PNL / S. LAHME (D)
12.30 – 14.00 Super mini PNL / G. ZENG (CN)
14.00 – 15.30 Tek seferlik kullanımlık flexile üreteroskopi / E. YURUK  (TR)
15.30 - 17.00 Robotik f-URS / R.SAGLAM (TR)
 
1 Aralık 2017 (Cuma)
08.00 -  08.30 Kayıt
08.30 -  09.00

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Ateş KADIOĞLU, Türk Üroloji Derneği
Prof. Dr. Ismet YAVAŞCAOĞLU, Türk Endoüroloji Derneği
Prof. Dr. Kemal SARICA, Kongre Organizasyon Komitesi adına, Başkan

09.00 - 09.50

I. Oturum: Taş hastalığının patogenezi – Son gelişmeler

Oturum Başkanları : K. SARICA (TR), A. VERIT (TR)

09.00 - 09.20 Taşlar nasıl oluşuyor? Endoskopik prosedürler bu konuda bize yardımcı olabilir mi? / S. AL-HAYEK (UK)
09.20 - 09.35 Taş hastalığı : Bir renal yoksa sistemik hastalık mı? / A.ÜRKMEZ (TR)
09.35  - 09.50 Taş hastalığının epidemiyolojisi: Son 25 yılda neler değişti? / E.V. KUCUK (TR)
09.50 - 10.50

II. Oturum (Video Oturumu – 1) :
Kompleks böbrek taşlarının tedavisi – Nasıl yapıyorum ?

Oturum Başkanları : B. ERYILDIRIM(TR), M. BAGCIOGLU (TR)

09.50 - 10.05 Atnalı böbreklerde taş tedavisi (PNL) / E.YURUK (TR)
10.05 - 10.20 Kaliks divertikülü taşları (FURS) / B.ERKURT(TR)
10.20 - 10.35 Pelvik ektopik böbrekte taş  (Laparoskopik destekli PNL) / G. ATIS (TR)
10.35 - 10.50 ECIRS – Hangi hastalarda , niçin? / R. SAGLAM (TR)
10.50 - 11.10 Kahve Molası
11.10 - 11.55

III. Oturum - Yuvarlak masa tartışması :
Taş hastalarının değerlendirilmesi ve takibi

Oturum Başkanları: S. ERTURHAN(TR), U. YUCETAS (TR)

11.10 - 11.25 Taş hastalarının radyolojik değerlendirmesi: Hangi metod, ne zaman, niçin? / C. BASEKIM (TR)
11.25 - 11.40 Hastam gerçekten taştan yoksun mu? Nasıl değerlendirmeliyim? / S. LAHME (D)
11.40 - 11.55 Tedavi sona erdi.. Hastayı takip zamanı ama nasıl ? / O. KOCA (TR)
11.55 - 13.15

Sözlü Sunum Oturumu - 1

Oturum Başkanları: F. NARTER (TR), M. TUNCER (TR)

 
S-01 Farklı Lokalizasyonlarda Üreter Taşları Olan 3 Yaş Altı Çocuklarda Ultrathin Semirijid Üreterorenoskopi Eşliğinde Holmium Lazer Tedavisinin Etkinliği
Mehmet Sefa Altay, Hasan Rıza Aydın, Şenol Adanur
S-02 Endoskopik Üreter Taşı Tedavisinde Elektif Ve Acil Yaklaşımların Karşılaştırılması
Ümit Yıldırım, Ahmet Tahra, Abdurrahman İnkaya, Resul Sobay, Uğur Boylu, Eyüp Veli Küçük
S-03 Lokal anestezi altında endoskopik üreter taşı tedavisi
Şahin Kılıç, Aşkın Eroğlu
S-04 Distal Üreter Taşı ile Birlikte Distal Üreter Darlığının Tedavisinde Endoskopik Distal Üreter İnsizyonu ve Pnomotik Litotripsi
Engin Kölükçü, Doğan Atılgan
S-05 Proksimal üreter taşlarının üreteroskopik olarak tedavisinde üreteral duvar kalınlığının operatif ve postoperatif parametreleri tahmin etmedeki değeri
Bilal Eryıldırım, Fatih Tarhan, Emre Çamur, Kubilay Sabuncu, Özlem Elibol, Kemal Sarıca
S-06 Üreteroskopik Litotripsi Sonrası Ağrı Olmasını Etkileyen Faktörler
Caner Ediz, Muhammed Cihan Temel, Sedat Çakmak, Hüseyin Hayit, Ferhat Ateş, Ömer Yılmaz
S-07 Böbrek taşı tedavisinde Fleksible Üreterorenoskop kullanım süresini etkileyen faktörlerin retrospektif olarak araştırılması
Kadir Ömür Günseren, Onur Kaygısız, Burhan Coşkun, Yakup Kordan, Ahmet Mert, Hakan Kılıçarslan
S-08 Üreteroskopik Litotripsi Sırasında Taşın Yukarıya Migre Olmasını Etkileyen Faktörler
Ferhat Ateş, Caner Ediz, Muhammed Cihan Temel, Sedat Çakmak, Hüseyin Hayit, Ömer Yılmaz
S-09 Taş Yerleşiminin Taş Yoğunluğuna Etkisi
Caner Ediz, Suna Şahin Ediz, Sedat Çakmak, Muhammed Cihan Temel, Hüseyin Hayit, Ferhat Ateş, Ömer Yılmaz
S-10 Laparoscopic üreterolitotomi, Yapabilirmiyim? Zor olur mu?
Yavuz Güler
S-11 Kronik böbrek yetmezliği olan bilateral büyük böbrek taşlı olgunun laparoskopik piyelolitotomi ile tedavisi
Serkan Akan, Özgür Haki Yüksel, Ahmet Ürkmez, Ayhan Verit
S-12 Gebe kadınlarda kontrol edilemeyen yan ağrısında JJ stent kullanımı deneyimimiz
Kemal Sarıca, Murat Tuncer, Fatih Tarhan, Utku Can, Mustafa Kutluhan Erdem, Kubilay Sabuncu, Bilal Eryıldırım
S-13 Üreteral Stentlere Bağlı Alt Üriner Sistem Semptomlarının Değerlendirilmesi
Engin Kölükçü, Doğan Atılgan
S-14 Unutulan Üreteral D-J Stent: Olgu Sunumu
Engin Kölükçü, Doğan Atılgan
S-15 Endoskopik işlemler sırasında skopi kullanmanın önemi: vaka sunumu.
Erdal Benli, Abdullah Çırakoğlu, Ahmet Yüce, Ismail Nalbant
S-16 ESWLve PNL’de Radyasyon Güvenliğinin Karşılaştırılması
Ferhat Ateş, Sedat Çakmak, Muhammet Cihan Temel, Caner Ediz, Hüseyin Hayıt, Ömer Yılmaz
S-17 Endoskopik üreterolitotripsi ameliyatı sonrası gelişen renal subkapsüler hematom. Ne yapmalıyım?
Yavuz Güler
S-18 Üreter alt uç taşına bağlı gelişen ürinoma: Vaka sunumu
Yavuz Güler
S-19 Sağ komplet renal arter stenozu ile birlikte sol böbrek ve üreter taşına bağlı gelişen anüri
Şahin Kılıç, Aşkın Eroğlu
S-20 Böbrek Taşı Nedeniyle RIRC ve ESWL Yapılan Hastalarda İşlem Sonrası Böbrek Hasarının Sistatin C ile Prospektif Randomize Değerlendirilmesi
Turgay Turan, Ferruh Kemal İşman, Yavuz Onur Danacıoğlu, Furkan Şendoğan, Nevin Kahraman Genç, Özgür Efiloğlu, Taha Uçar, Ramazan Gökhan Atış, Turhan Çaşkurlu, Asıf Yıldırım
S-21 Case Report: Large Bilateral Ureterolithiasis and Vesicolithiasis
Eriawan Agung Nugroho, Evan Wahyudy Ladala
S-22 Geriatrik taş hastalarında minimal invaziv cerrahi kararları güven ile alınabilir mi?
Serkan Akan, Aytaç Şahin, Özgür Haki Yüksel, Fatih Uruç, Ayhan Verit
S-23 Ürolojik Girişimler Sırasında Gözden Kaçan Hasta Pozisyonu
Abdullah Çırakoğlu, Erdal Benli, İsmail Nalbant, Ahmet Yüce
S-24 The immunological variations in patients with complicated urolithiasis.
Emil Ceban, Pavel Banov
S-25 The effectiveness of recurrent prevention treatment in kidney stones disease
Pavel Banov, Emil Ceban
S-26 Üreter Taşı Nedeniyle Gelişen Spontan Renal Pelvis Rüptürü: Olgu Sunumu
Engin Kölükçü, Doğan Atılgan
S-27 Anadolu’da Keşfedilmiş Antikçağ Dönemine Ait Üriner Kateterler
Ekrem Güner, Şebnem İzmir Güner, Osman Özdemir, Mehmet Emin Güneş, Volkan Tuğcu
S-28 Antikçağ Anadolu'sunda Mesane Taşı Cerrahisinde Kullanılan Aletler
Ekrem Güner, Şebnem İzmir Güner, Nadir Kalfazade, Volkan Tuğcu
S-29 Holmium Laser Urethrotomy and Urethral Stenting for Treatment of Posterior Urethral Strictures After Pelvic Trauma
Eriawan Agung Nugroho
S-54 Renal kolikle başvuran gebelerde deneyimimiz; Son 80 hastanın retrospektif analizi
Berat Cem Özgür, Buğra Bilge Keseroğlu, Cem Nedim Yücetürk, Erim Ersoy, Ali Ayyıldız
S-56 One Shot Perkütan Nefrolitotomi Operasyonu Deneyimlerimiz
Bekir Aras, Mehmet Sevim, Burak İşler, Şahin Kabay
13.15 - 14.15 Öğle Yemeği
14.15 - 15.00

IV. Oturum: Endoüroloji de eğitim nasıl olmalı?

Oturum Başkanları: K. BAYKAL (TR), K. SABUNCU (TR)

14.15 - 14.35 Avrupa’da endoüroloji eğitimini standardizasyonu – Endoürologların ideal eğitiminde EULIS’in misyonu nedir? / K.SARICA (TR)
14.35 - 14.50 Endoüroloji eğitimi : Asistanların beklentileri / E.DAMAR (TR)
14.50 - 15.00 Tartışma
15.00 - 15.30  

V. Oturum: Taş hastalığında konservatif tedavi ve metabolik değerlendirme

Oturum Başkanları: B. NUHOGLU (TR), T. TURAN (TR)

15.00 - 15.10 Sadece yeteri kadar su iç yeter – Hepsi bu! / S. ERTURHAN (TR)
15.10 - 15.20 Diyetin önemli bir rolü var ve uygulaması kolay ! / T. SENKUL (TR)
15.20 - 15.30 Sınırlı da olsa metabolik değerlendirme ve buna bağlı tedavi tüm olgularda gereklidir ! / M.AHMED ( PAK)
15.30 - 15.45  Kahve Molası
15.45 - 16.30

VI. Oturum: Pediatric taş hastalığı – Yeni bir şey var mı ?

Oturum Başkanları: M. İ. KARAMAN (TR), F. AKBULUT (TR)

15.45 - 16.00 Taşlı çocuk olgularda metabolik değerlendirme-Ürologların neye ihtiyacı var ? / A.NAYIR (TR)
16.00 - 16.15 Medikal tedavi – Sınırlı imkanlar için temel öneriler / B. TURNA(TR)
16.15 - 16.30 PNL de miniyaturizasyon bizim tedaviye bakış açımızı değiştirdi mi? / A. ÜNSAL (TR)
16.30 - 17.45

VII. Oturum: Vaka sunumları eşliğinde tartışma

Medikal ve cerrahi tedavi için karmaşık olgular

Moderatör: M.I. KARAMAN(TR)
Panelists: O.L.TUNCAY (TR), I.SALTIROV (BG), G. ZENG (CN), G. ATIŞ (TR)

19.00 Fakülte Yemeği

 

2 Aralık 2017 (Cumartesi)
08.30 - 09.00

VIII. Oturum: Taşların medikal tedavisi

Oturum Başkanları: M. OZTURK (TR), S.GUNEY (TR)

08.30 - 09.00 MET – Hayır teşekkür ederim – Zaman kaybı ! / C. GÜRBÜZ (TR)
MET – Evet , lütfen devam edelim ! / A. ATAN (TR)
09.00 - 10.10

IX. Oturum: Dernek konuşmaları

Oturum Başkanları: M.BİNBAY (TR) , H. AKDERE (TR)

09.00 - 09.20 EULIS sunumu: Taşların kanıta dayalı medikal tedavisi–Kılavuzlar ne diyor ? / A. SKOLARIKOS (GR)
09.20 - 09.40 SEGUR sunumu: Taşları tedavisinde hasta beklentileri ve hayat kalitesinin önemi / I. SALTIROV (BG)
09.40 - 10.10 AYTAG Sunumu: Komplikasyonlar da önemli! Bak biz neler gördük / T. CASKURLU (TR)
10.10 - 10.30 Kahve Molası
10.30 – 11.50

X. Oturum: PNL – Yaklaşımlarımızda bir şeyler değişti mi?

Oturum Başkanları:  A.Y. MUSLUMANOGLU (TR), O. YILMAZ (TR)

10.30 - 10.45 Senin için en uygun yer neresi ise oradan giriş yap! / E. LIATSIKOS (GR)
10.45 - 11.00 Papiller girişim her zaman en emniyetli yaklaşımdır ! / S.LAHME (D)
11.00 - 11.15 Prone pozisyon daha iyidir.. Çünkü.. / B. RESORLU  (TR)
11.15 -11.30 Supin pozisyon benim favorim.. Çünkü.. / M. BINBAY (TR)
11.30 - 11.45 Endoürolojik taş tedavisi sırasında radyasyona maruziyet: Çok önemli ancak hafife alınan bir konu ! / A. TAHRA (TR)
11.45 - 11.50 Tartışma
11.50 – 12.20

Uydu Sempozyumu  (Eczacıbaşı A.Ş sponsorluğunda)

Sitrat – Tüm taşlar için bir baş ağrısı !

Oturum Başkanları:  T. SENKUL (TR),M. TUNCER (TR)

11.50 – 12.05 Sitrat – Taşlarda etkili bir yaklaşım ama hangi etki mekanizmalarıyla? / F. ATES (TR)
12.05 – 12.20 Potasyum sitrat’ın çocuk ve erişkin taşlı olgulardaki klinik uygulamaları / F. URUC (TR)
12.20 – 13.30

Sözlü Sunum Oturumu - 2

Oturum Başkanları: A . MUSLUMANOGLU (TR),S. SAHIN (TR)

 
S-30 Renal pelvis taşlarında retrograd intra renal cerrahi uygulamasında 2 cm. geçerli bir sınır mıdır ?
Onur Kaygısız, Burhan Coşkun, Ahmet Mert, Kadir Ömür Günseren, Hakan Kılıçarslan
S-31 Böbrek taşı tedavisinde modifiye floroskopisiz retrograt intrarenal cerrahi tekniği
Fatih Fırdolaş, Necip Pirinççi, Tunç Ozan, Ahmet Karakeçi, Kemal Yılmaz, İrfan Orhan
S-32 DJ stent takılması böbrek taşı için uygulanan fleksibl üreteroskopi sonrası son takipte taşsızlık oranını iyileştirir mi ?
Onur Kaygısız, Hakan Kılıçarslan, Burhan Coşkun, Kadir Ömür Günseren, Ahmet Mert, Çağdaş Gökhun Özmerdiven, Yakup Kordan
S-33 RIRC Sonrası Spontan Double - J Stent Migrasyonuna Sebep Olan Faktörler
Turgay Turan, Furkan Şendoğan, Yavuz Onur Danacıoğlu, Taha Uçar, Ramazan Gökhan Atış, Turhan Çaşkurlu, Asıf Yıldırım
S-34 Floroskopisiz Teknik Retrograd İntrarenal Cerrahide Etkin ve Güvenlidir
Cağdaş Senel, Altuğ Tuncel, Melih Balcı, Ahmet Asfuroğlu, Can Aykanat, Özer Güzel, Yılmaz Aslan
S-35 Alfa Blokerler RIRC’de Üreteral Erişim Kılıfı Yerleştirmeyi Kolaylaştırabilir mi?
Sakıp Erturhan, Haluk Şen, Ömer Bayrak, Ali Erdem Yılmaz, İlker Seçkiner
S-36 At nalı böbrek anomalili taş hastalarında perkütan nefrolitotomi (PCNL) ile retrograd intrarenal cerrahinin etkinlik ve güvenliğinin karşılaştırılması: Karşılaştırmalı kritik değerlendirme
Bilal Eryıldırım, Eyüp Veli Küçük, Ramazan Gökhan Atış, Metin Öztürk, Temuçin Şenkul, Murat Tuncer, Ahmet Tahra, Turgay Turan, Ferhat Ateş, Ömer Yılmaz, Cenk Gürbüz, Kemal Sarıca
S-37 Alt kaliks taşlarında ultramini perkütan nefrolitotomi ile retrograd intrarenal cerrahi tedavilerinin karşılaştırılması
Ahmet Tahra, Resul Sobay, Ali Kumcu, Murat Tüken, Yavuz Baştuğ, Eyüp Veli Küçük
S-38 Perkütan Nefrolitotomi Uygulanan Hastalarda Geçirilmiş Açık Nefrolitotominin Operasyon Süresine Etkisi
Engin Kölükçü, Bekir Süha Parlaktaş, Nihat Uluocak, Doğan Atılgan, Emre Alkan
S-39 Standart ve Tüpsüz Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımızın Karşılaştırılması
Hüseyi̇n Aydemi̇r, Salih Budak
S-40 Böbrek Taşlarının Tedavisinde Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız
Engin Kölükçü, Bekir Süha Parlaktaş, Nihat Uluocak
S-41 Bilateral Böbrek Taşı Tedavisinde Eş Zamanlı Ve Aşamalı Bilateral Perkütan Nefrolitotomi Yaklaşımlarının Karşılaştırılması
Ümit Yıldırım, Ahmet Tahra, Abdurrahman İnkaya, Atılım Adıgüzel, Uğur Tolga Şen, Eyüp Veli Küçük
S-42 At Nalı Böbrekte Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız
Engin Kölükçü, Bekir Süha Parlaktaş, Nihat Uluocak, Doğan Atılgan, Bülent Çelik
S-43 İki cm ile 3 cm arasındaki böbrek taşlarında ultra mini perkütan nefrolitotomi ile standart perkütan nefrolitotomi cerrahilerinin karşılaştırılması
Ahmet Tahra, Ümit Yıldırım, Atılım Adıgüzel, Murat Tüken, Yavuz Baştuğ, Eyüp Veli Küçük
S-44 Supin Mini Perkütan Nefrolitotomi: İlk sonuçlarımız
Akif Erbin, Harun Özdemir, Murat Şahan, Metin Savun, Ömer Sarılar, Faruk Özgör, Fatih Yanaral, Mehmet Fatih Akbulut
S-45 Bazı Olgularda Perkütan Taş Cerrahisi Öncesi Ivp Faydalı Olabilir
Muhammed Cihan Temel, Caner Ediz, Hüseyin Hayit, Sedat Çakmak, Ferhat Ateş, Ömer Yılmaz
S-46 Suprakostal Giriş Sonrası Geç Hidrotorax: Vaka Sunumu
Yavuz Güler
S-47 Perkütan Nefrolitotripside Skopi Süresiyle İlişkili Faktörler
Ferhat Ateş, Muhammet Cihan Temel, Temuçin Şenkul, Sedat Çakmak, Hasan Soydan, Ömer Yılmaz
S-48 Obstrüktif Üropatide Ultrasonografi Kılavuzluğunda Perkütan Nefrostomi: Olgu Sunumu
Engin Kölükçü, Şahin Kılıç, Nihat Uluocak, Bekir Süha Parlaktaş, Doğan Atılgan
S-49 Obezite Üreter Alt Uç Taşlarının Tedavisinde ESWL (Vücut Dışından Şok Dalgaları ile Taş Kırma) Sonuçlarını Etkiler Mi?
Engin Kölükçü, Bekir Süha Parlaktaş, Nihat Uluocak, Doğan Atılgan, Muhammed Ali Eser
S-50 Akut Böbrek Hasarı Biyobelirteçleri ile Sabit ve Kademeli Voltajlı Ekstrakorporeal Şok Dalga Litotripsinin Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Kontrollü Klinik Çalışma
Arda Atar, Kamil Gokhan Seker, Alev Kural, Rustu Turkay, Mustafa Gurkan Yenice, Volkan Tugcu
S-51 ESWL başarısını etkileyen faktörler
Ferhat Ateş, Sedat Çakmak, Muhammet Cihan Temel, Caner Ediz, Hüseyin Hayıt, Ömer Yılmaz
S-52 Üreter Alt Uç Taşlarının Tedavisinde ESWL (Vücut Dışından Şok Dalgaları ile Taş Kırma) Sonuçlarımız
Engin Kölükçü, Bekir Süha Parlaktaş, Doğan Atılgan, Nihat Uluocak, Salih Rahman Ceylan
S-53 Ameliyat sabahı çekilen IVP sırasında verilen laksatifin neden olduğu sorunlar: vaka sunumu
Ahmet Yüce, Erdal Benli, Abdullah Çırakoğlu, Ismail Nalbant
S-55 Perkütan Nefrolitotomide Rezidü Kalmasını Etkileten Faktörler
Orhan Koca, Emre Tokuç, Ahmet Ürkmez, Mehmet Akyüz, Ramazan Topaktaş, Metin Öztürk
S-57 Bifid üreter orifisine yerleşip her iki üreteri tıkayan üreter taşı
Murat Zor, Adem Emrah Coguplugil, Selahattin Bedir
S-58 Staghorn ve birden fazla kalikste dağınık yerleşimli ≥50 mm böbrek taşlarında perkütan nefrolitotomi sonuçlarımız
Engin Kaya, Turgay Ebiloglu, Murat Zor, Serdar Yalcin, Adem Emrah Coguplugil, Selahattin Bedir
S-59 ESWL İşleminin Erkek Hastalarda Anksiyete ve Cinsel İşlev Üzerine Etkisi
Nejdet Karşıyakalı, Uğur Yücetaş, Mustafa Kadıhasanoğlu, Erkan Erkan
S-60 Üreter Taşlarında ESWL'nin Başarısı
Uğur Yücetaş, Erkan Sönmezay, Nejdet Karşıyakalı, Mustafa Kadıhasanoğlu, Erkan Erkan, Ali Ferruh Akay
S-61 Böbrek Taşlarında ESWL'nin Başarısı
Uğur Yücetaş, Mustafa Kadıhasanoğlu, Nejdet Karşıyakalı, Erkan Sönmezay, Erkan Erkan, Ali Ferruh Akay
13.30 - 14.30 Öğle Yemeği
14.30 - 15.30

XI. Oturum (Video Oturumu - 2):
20-30 mm. Arası taşların tedavisi -  Nasıl yapıyorum ?

Oturum Başkanları:  S. BEDIR (TR), T. AKTOZ (TR)

14.30 - 14.45 Standart PNL hala en iyisi – asla bırakma ! / R.MAGHSOUDI (IR)
14.45 - 15.00 Mini –PNL şu anda en sık uygulanan metod durumunda ! / A.ARMAĞAN (TR)
15.00 - 15.15 Robotik  fURS – hem taş hem de cerrah için en iyisi ! / Z. TOKATLI (TR)
15.15 - 15.30 Robotik/Laparoskopik yaklaşım – Taşı tek parça olarak alalım:  Neden olmasın? / S.SAHIN (TR)
15.30 -16.15

XII. Oturum: Taşlar ve enfeksiyon

Oturum Başkanı: F. URUC (TR), O.L.TUNCAY (TR)

15.30 - 15.45 Enfekte veya kontamine ! – İdrarı nasıl incelemeli ve hastayı cerrahiye hazırlamalıyım ? / M.ÇEK (TR)
15.45 - 16.00 RIRS ve septisemi  !! Faktörler, önlemler ve tedavi / H. KILICASLAN (TR)
16.00 - 16.15 Enfeksiyon ile birlikte olan akut obstrükte vakalara yaklaşım / H. AKDERE (TR)
16.15 - 16.30 Kahve Molası
16.30 - 17.45

XIII. Oturum: Endoürolojik yaklaşımlarda yeni gelişmeler – Yeni ne var ?

Oturum Başkanları: A.I. TASCI (TR), V. TUGCU (TR)

16.30 - 16.50 PNL’de böbreğe giriş / A. SKOLARIKOS (GR)
16.50 - 17.10 URS/fURS /  G. ZENG (CN)
17.10 - 17.30 SWL: Yeni bir şeyler var mı? / M. TUNCER (TR)
17.30 - 17.40 En iyi poster sunumunun ve ödülünün açıklanması
17.40 - 17.45 Kapanış Konuşmaları